Na stránkach momentálne prebieha údržba. Pre nákup, prosím prejdite na fitness-store.sk
Pon-Pia - 8:00-16:00     +421 911 336 625      info@solid-fitness.cz
DOPRAVA ZDARMA již od 3000 Kč
EXPERTI V OBORU
SERVIS A MONTÁŽ u zákazníka
PŘÍMI DOVOZCE do ČR
30 DNÍ na vrácení zboží
NADSTANDARTNÍ ZÁRUKY

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy -vráceni zboží

Platí při nákupu online přes e-shop

Poučení o právu Kupujícího odstoupit od smlouvy

(Ve smyslu zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů)

1. Kupující má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží.

2. Při uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy Kupující informuje o svém rozhodnutí odstoupit od Kupní smlouvy jednoznačným prohlášením elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu info@solid-fitness.cz nebo písemně na adrese INVEX TRADE s.r.o., Podjazdová 9, 971 01 Prievidza. K tomuto účelu může Kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je možné stáhnout ZDE. V případě odstoupení od smlouvy elektronicky, Prodávající přijetí odstoupení od smlouvy neprodleně potvrdí e-mailem.

3. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud Kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení o smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

4. Po odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí všechny platby, které byly Kupujícím uhrazeny v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Platby Prodávajícího budou Kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení Kupní smlouvy Prodávajícímu. Úhrada platby bude provedena stejným způsobem, jaký byl použit Kupujícím při platbě za zboží, pokud se Kupující s Prodávajícím nedohodnou jinak.

5. Platba za zakoupené zboží bude Kupujícímu uhrazena až po doručení vraceného zboží zpět na výše uvedenou adresu sídla Prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

6. Zboží musí být doručeno zpět na adresu INVEX TRADE s.r.o., Podjazdová 9, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, jestliže Kupující - spotřebitel zboží odešle zpět před uplynutím 14-denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese Kupující - spotřebitel, při smlouvě na dálku i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

7. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Vrácené zboží nesmí jevit známky používání a musí být zaslán Prodávajícímu s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atd. Pokud zboží jeví známky poškození nebo užívání, zboží není kompletní nebo ochranný obal je porušen, Prodávající neakceptuje odstoupení od Kupní smlouvy nebo po dohodě s Kupujícím mu naúčtuje náklady související s uvedením zboží do původního stavu.

8. Abyste jako Kupující mohli bezproblémově odstoupit od smlouvy, je nutné dodržet následující podmínky:

- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu,

- zboží nesmí být používán,

- zboží musí být nepoškozené,

- zboží musí být kompletní,

- zboží zašlete spolu s dokladem o koupi a s písemným oznámením o odstoupení od smlouvy.

Doporučujeme Vám, abyste zboží posílali doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu, či poškození na cestě k nám.

Pon-Pia - 8:00-16:00     +421 911 336 625      info@solid-fitness.cz
Paypal MasterCard Visa Maestro MasterCard Electronic Visa Pay Dinners Club International
© 2016-2018 Solid-fitness.cz | Invex Trade, s.r.o. | Všechna práva vyhrazená.