Na stránkach momentálne prebieha údržba. Pre nákup, prosím prejdite na fitness-store.sk
Pon-Pia - 8:00-16:00     +421 911 336 625      info@solid-fitness.cz
DOPRAVA ZDARMA již od 3000 Kč
EXPERTI V OBORU
SERVIS A MONTÁŽ u zákazníka
PŘÍMI DOVOZCE do ČR
30 DNÍ na vrácení zboží
NADSTANDARTNÍ ZÁRUKY

Reklamace

Reklamační řád

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních a dodacích podmínek společnosti INVEX TRADE, s.r.o.

Kupující je povinen při převzetí zásilky s objednaným zbožím tuto prohlédnout a při zřejmých a na povrchu zásilky znatelných poškození, případně zjevného úbytku či částečné ztráty zásilky, tato poškození a ztráty reklamovat ihned u doručujícího kurýra. O rozsahu poškození, či částečné ztráty obsahu zásilky musí být ihned sepsán reklamační protokol. Kurýr zasilatelské společnosti je povinen takový zápis sepsat. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zástupce kurýrní společnosti.

Pokud není Kupujícím poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky zřejmá a zjevná při jejím převzetí, je Kupující povinen oznámit prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději do 2 dnů od doručení zásilky s objednaným zbožím.

V případě, že zjistíte výrobní chyby, je třeba zboží zaslat na adresu uvedenou v kontaktech, příp. na daňovém dokladu, spolu s uvedením důvodu reklamace. K zásilce nezapomeňte přiložit kopii daňového dokladu. Reklamace bude vyřízena v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, příp. Občanského zákoníku. Poškození zboží při přepravě k Prodávajícímu, má za následek neuznání reklamace. Doporučujeme proto zboží zasílat doporučeně a pojištěné.

Reklamace musí mít písemnou formu a musí obsahovat:

a) označení a popis závady

b) číslo objednávky, resp. číslo zásilky na identifikačním štítku

c) kopii daňového dokladu

d) kopii reklamačního protokolu (pokud byl sepsán s doručujícím kurýrem při převzetí zásilky)

Prodávající vyřídí reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje odborné posouzení vady, nejpozději do 30 dnů, od uplatnění reklamace. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou Prodávající nedodá výše uvedené podklady, příp. o dobu potřebnou na odborné posouzení vady. Po uplynutí této lhůty má právo Kupující odstoupit od smlouvy, nebo má právo na výměnu zboží za nový.

Pro rychlejší a operativnější řešení Vašich reklamačních nároků Vám doporučujeme kontaktovat nás i telefonicky.

Reklamace jsou vyřizovány:

- telefonicky v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 na čísle +421 911 336 625,

- e-mailem na servis@invextrade.sk

- poštou na adrese INVEX TRADE s.r.o., Podjazdová 9, 971 01 Prievidza, Slovenská republika.

Kupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na servis@invextrade.sk), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výše 5 EUR s DPH.

Pon-Pia - 8:00-16:00     +421 911 336 625      info@solid-fitness.cz
Paypal MasterCard Visa Maestro MasterCard Electronic Visa Pay Dinners Club International
© 2016-2018 Solid-fitness.cz | Invex Trade, s.r.o. | Všechna práva vyhrazená.